calitrolls

Emigrating Norwegians


Leave a comment

Oslove

Etter å ha bodd i Oslo så lenge som vi har er det selvfølgelig litt trist å flytte herfra. Vi kjenner byen vår i den stille vinterkulda, de glade og livlige sommermånedene, vi har opplevd kriser og et enormt samhold som vi ikke visste at Osloborgere kunne ha. Det er ikke verdens største by, og absolutt ikke fineste, men den er litt ”vår”.

oslove

After living in Oslo as long as we have it’s a little emotional to leave. We know this city in the cold, silent winter months, the happy, crowded summer months, we’ve been through an enormous crisis, but we’ve also seen love and harmony we didn’t know Oslo’s citizens had in them.  It’s not the biggest city in the world, and not the nicest, but it’s sort of ours.