calitrolls

Emigrating Norwegians


Leave a comment

Horror & happiness

I natt var Per Christian ute og filmet en pilot, mens jeg var hjemme alene. Det ble sent for han og jeg gikk tilslutt å la meg alene. Kl 01:30 våknet jeg av at det banket på døren. Siden jeg fortsatt var alene lurte jeg på om det kanskje var Per Christian som hadde mistet nøklene sine. Jeg prøvde å ringe telefonen hans fra sengen, men fikk ikke svar og bankingen fortsatte samtidig som det ble røsket i dørhåndtaket. Jeg snek meg opp og listet meg til døren og kikket ut gjennom kikkehullet. Hjertet mitt stoppet nesten. Det var en fremmed mann i noe som så ut som en slags militæruniform. Jeg listet meg inn på soverommet og låste døren. Bankingen og røskingen fortsatte i ca 5-10 minutter. Jeg var livredd og sovnet ikke før kl 5 igjen. I dagens lys innser jeg at det helt sikkert var en som gikk feil, men man kan ikke være forsiktig nok her. Jeg har ihvertfall vett nok til å ikke åpne for fremmede midt på natten. For to dager siden var det faktisk en kvinne som ble skutt og ranet i sin egen bygning  bare to kvartaler unna! Better safe than sorry..

Etter denne forferdelige natten trodde jeg at det kom til å bli en lang og kjedelig dag, men det har kommet en god nyhet etter den andre! Dave fra Trollbound ringte meg og tilbød meg mer jobb for de med å utvikle prosjekter, noe jeg selvfølgelig har kjempelyst til! Det er veldig mye spennende som skjer i den leiren om dagen og det er så spennende å få være en del av det. Så fikk jeg en mail fra et amerikansk produksjonsselskap som inviterte meg på jobbintervju! Dette er en jobb jeg har søkt på gjennom nettsiden staffmeup.com, og helt siden vi kom hit har vi hørt at man må gjerne søke gjennom slike sider, men man får aldri svar. Som jeg skrev i forrige innlegg er det gjennom nettverksbygging og felles bekjente man får jobb i denne byen. Men nå har jeg altså klart å skaffe meg et intervju kun gjennom cover letter og resume! Miraklenes tid er ikke over med andre ord 🙂 Ønsk meg lykke til!

– – –

Per Christian was out filming a pilot last night, and I was home alone. It got late, and I went to bed. At 1:30am I woke up by the sound of someone knocking on our door. Since I was still alone I figured it was Per Christian who had lost his keys and couldn’t get in. I tried to call him from the bed, but he didn’t answer so I snuck up to the door and looked through the peephole. It wasn’t him. It was a stranger in something that looked like a military uniform. The knocking continued and he also tried to actually, physically open the door! Scared out of my mind I went back to the bedroom and locked the door. It continued for about 5-10 minutes before it got quiet. I was so scared and couldn’t sleep again until 5am. I the light of day I realize that it was probably just someone who went to the wrong door, but you can’t be too careful around here. At least I’m smart enough not to open for strangers in the middle of the night. Two days ago a woman got shot and robbed in her own building. That was just two blocks from here. So better safe than sorry..

After this horrible night I thought I was facing a long and boring day, but the good news has just kept coming! Dave from Trollbound called me and offered me some more work there developing new projects, which I’m more than happy to do. There’s so much exciting stuff going on in that company now, and it’s a thrill to be a part of it! Later I got an e-mail from an American production company who wanted to have me come in for a job interview. This is a job I’ve applied for through a webpage called staffmeup.com, and ever since we got here we’ve been told that we can absolutely try, but that we’re never gonna get an answer from anyone through those kind of sites. Like I wrote in the last post, the way you get work in this town is through networking, friends and acquaintances. But I have now actually managed to get an interview just through my cover letter and resume! Miracles still happen i guess! Wish me luck!

bilde-32

Champis der man champis kan! // Any excuse for champagne is a good one!