calitrolls

Emigrating Norwegians

Meditiasjon // Meditation

Leave a comment

IMG_6097

Jeg vet jeg har sagt det før, men det er virkelig ikke noe som hjelper bedre på stress enn å komme seg ut på tur!

Bli sliten, tøm hodet og samle tankene på nytt.

Turer i Runyon Canyon har blitt min form for meditasjon. Da forsvinner alt stress med jobb, kronekurs, og andre ting taket og jeg får et nytt perspektiv på ting igjen. Vi har vært her et år nå, og det er fortsatt ikke lett. Men det er lettere. Og forhåpentligvis blir det enda lettere. Uansett har vi det fantastisk på dette eventyret, og det må vi ikke glemme.

– – –

I know I’ve said it before, but there’s nothing better to reduce stress than to go on a hike!

Sweat, empty your head and gather yourself again.

Hikes in Runyon Canyon has become my form of meditation. Stress from work, high exchange rates and other things let go and I regain a new perspective on everything. We have been here a year now, and it’s still not easy. But it is easier. And hopefully it will get even easier. No matter what, we are experiencing so much and having so much fun on this adventure, and we must not forget that!

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s