calitrolls

Emigrating Norwegians

Brannalarm // Fire alarm

Leave a comment

Når jeg var student og bodde på studenthjem pleide brannalarmen å gå av hver helg ettersom noen i bygget alltid glemte en Grandiosa eller noe i ovnen. Dette var noe brannvesenet var vant til, så de hadde det ikke så altfor travelt med å dukke opp med brannbilen sin. I natt gikk imidlertid brannalarmen i bygget vårt her og det var litt av et opplegg! Syv brannbiler, ambulanse og evakuering! Heldigvis var det falsk alarm.
– – –
When I was a student and lived in a student house the fire alarm used to go off almost every weekend because someone always forgot a frozen pizza or something in the oven. The fire department was so used to this that eventually they would show up with one firetruck after a good while to turn it off. But last night the fire alarm went off in our building here, and what a show up! Seven fire trucks, ambulance and full evacuation! Luckily it was just a false alarm.

20140731-114040-42040250.jpg

20140731-114040-42040004.jpg

20140731-114039-42039751.jpg

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s