calitrolls

Emigrating Norwegians

Make it or break it

Leave a comment

Herregud, så fort tiden går. Det slo meg i dag at det snart er JUNI! Og vi flyttet hit 1. JANUAR! Det er faktisk en veldig skremmende tanke. Hvor er vi egentlig i forhold til hva vi hadde sett for oss før vi dro?

Vi visste at dette kom til å bli vanskelig, spesielt med tanke på jobb, men hvor beinhardt det faktisk er var vi ikke klar over. Denne byen er brutal og nådeløs, men herregud som vi har falt pladask for den! Det gjør det jo enda vanskeligere, for hadde vi mistrivdes kunne vi bare flyttet hjem, klappet oss selv på skulderen og vært fornøyde med at vi iallefall prøvde. Ikke at vi på noen måte har feilet, men ting tar tid. Man må bli kjent med folk og skape seg et nettverk her for å få jobb – og det tar tid. Jeg er derfor veldig glad, og takknemlig, for at jeg fikk meg jobb på Moods of Norway allerede i slutten av januar. Det koster å bo her og den jobben har betalt husleien og regningene våre, og er en trygghet som det er vanskelig å gi slipp på. Men nå har ting endelig *bank i bordet* begynt å løsne litt. Jeg gjør en castingjobb for et stort amerikansk selskap nå, i tillegg til å ha noen baller i luften med det norsk-amerikanske produksjonsselskapet Trollbound, og for hver jobb jeg gjør her vokser resumeet og mulighetene for flere oppdrag øker. Per Christian har allerede hatt noen spennende oppdrag for både amerikanske og skandinaviske produksjonsselskaper, men er nå inne i en litt stille periode. Det er mye som ligger i horisonten og det er typisk om alt plutselig skal skje på en gang. Og det er jo så sinnsykt spennende ting man kommer borti her, så jeg håper virkelig han får det til! Han skal allerede til uken filme en pilot for et svensk selskap. Imens nyter jeg godt av herlige hjemmelagde middager siden jeg i stil med “trying to make it in Hollywood” klisjeen jobber to jobber og har ikke en eneste fridag på ihvertfall tre uker framover. Men vet du hva? Man får en helt annen arbeidsmoral her. Det er ikke noe NAV som tar deg i mot hvis du faller, så det gjelder å holde seg på beina! Og gjør man en dårlig jobb mister man faktisk jobben og det er nok av folk som står klare til å ta over etter deg. Og jeg liker det litt. For får man det til her er belønningen så mye større enn hjemme! Prosjektene er superspennende og her i LA er reality-TV den sjangeren som det ligger mest penger i. Vi får se da, hva det blir til – make it or break it.

– – –

Time goes by so fast. It hit me today that it’s almost JUNE! And we moved here JANUARY 1st! It’s such a scary thought. So where are we now compared to our expectations before we left Norway?

We knew it was going to be hard, especially when it comes to getting work, but how hard it actually is was a bit of a surprise. This town is brutal and ruthless. And we have fallen completely in love with it! Which makes it even harder, because if we’d hated it we could have left, gone back to Norway and been pleased with trying, but we can’t do that. We love it here. Not that we have in any way failed, but things are taking longer to fall into place than we thought. To get work we need to build a network, and that takes time. That’s why I’m so happy, and grateful, that I got the job at Moods of Norway already by the end of January. It’s an expensive city to live in and that job is paying our rent and our bills and is a safety which is hard to let go of. But things have finally *knock on wood* started to happen. I’m doing a very exciting casting gig for a big American production company now, in addition to have some interesting things coming up with the Norwegian-American company Trollbound. For every job that I do here my resume grows and it will become just a little bit easier the next time. Per Christian has already had some really cool jobs for both American and Scandinavian companies, but are in a bit of a drought right now. He has a lot of super exciting projects in the horizon, and it’s just so typical if all of it should happen at once. The projects around here are much more impressive and compelling than back home (it’s all so big!), so I really hope he’ll be able to do all of it. He’s actually going to shoot a pilot already next week. In the meantime I’m enjoying home cooked meals every day since I am in good old “trying to make it in Hollywood” style working two jobs and don’t have a singe day off in at least three weeks. But do you know what? You get, or at least I have, a completely different work moral here. There is no social office that will catch us if we fall, so we just have to keep going. And the competition is fierce. I like it! Because if we can make it here, the rewards are so much greater than back home. The projects are thrilling and reality TV, which is what we do, is exactly where the money is right now. So we’ll see what happens. Make it or break it! 

IMG_5618

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s