calitrolls

Emigrating Norwegians

Å ta lappen igjen // Getting our drivers licenses

Leave a comment

Det er 10 år siden sist jeg gjorde dette, nemlig å ta lappen! Selv om vi har våre norske førerkort må vi gjennom en ny teoriprøve og oppkjøring for å få California Drivers License siden vi er innbyggere i denne staten. De fungerer også som ID her og det blir veldig deilig å bruke de istedenfor greencardene som faktisk er veldig nytt for de fleste dørvakter, butikkpersonell, etc. Vi får bare krysse fingrene for at vi står. Det er over 30 spørsmål på teoriprøven og får vi flere enn tre feil stryker vi. Oppkjøringen skal nok gå greit, vi har jo hatt lappen i 10 og 14 år og kjørt rundt her i tre måneder nå. Uansett, kryss fingrene for oss da! The DMV har vi hørt at er et meget skummelt sted…

– – –

It’s 10 years since the last time we had to do this. And that is getting our drivers licenses! Even though we have our Norwegian drivers licenses we need to get our California ones since we are residents in this state. They will also work as our IDs and that’s great since most people who ask for them have never seen a green card (which is what we use now). Lets just hope that we’ll pass. On the knowledge test we can only get three or less wrong out of about 30. The behind-the-wheel test will probably be ok since we have had our drivers licenses in 10 and 14 years and have been driving around here quite a lot already. Anyway, cross your fingers for us. The DMV is a very scary place we’ve heard…

IMG_6804

IMG_6806

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s