calitrolls

Emigrating Norwegians

OMG rain

Leave a comment

Regn har aldri fått så mye oppmerksomhet før. I dette tilfellet slår amerikanerne oss nordmenn ned i støvlene når det gjelder å snakke om været. Det er er bare å skru på nyhetene og følge denne saken mens den utvilker seg over de neste timene og dagene. Lykke til alle sammen og God Bless Us All!

– – –

Rain has never gotten as much attention as it has now. In this case the Americans beat us Norwegians in talking about the weather. So turn on the news and follow this case as it develops in the next few hours and days. Good luck and God Bless Us All! 

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s