calitrolls

Emigrating Norwegians

Vi ble skremt ja // Biggest scare ever

Leave a comment

Vi våknet opp i dag til en e-post fra banken som skremte vettet av oss. La meg bare komme med litt bakgrunnsinfo før jeg går nærmere inn på den mailen. Det å overføre penger fra norsk bankkonto til amerikansk bankkonto er en tunggrodd og langsom prosess. Vi fikk beskjed fra DNB at vi måtte ha swift, iban og routing nummer fra banken i Amerika for å overføre penger. Dette fikk vi når vi opprettet kontoene våre her, så i slutten av forrige uke satte vi igang en overførsel på en ganske stor sum penger. Jeg sender mail fram og tilbake med utenlandsavdelingen til DNB på denne tiden for å forsikre meg om at vi gjør det riktig. For å gjøre en lang historie kort får vi ikke skrevet inn routing nummeret til Bank of America i vår norske nettbank, feltet vi skal skrive det i er grått, men swift og iban/kontonummer er korrekt og Bank of America sin adresse kommer opp, så vi bekrefter overførselen. Jeg skrev en e-post til DNB for å få bekreftet at dette var greit på fredag, og i dag våkner jeg altså opp til denne mailen:

“Hei, Til USA: vi har forstått det slik at konto nummer og “routing number” må være med og tilhøre den filialen der dere har konto – eller kan det bli satt inn på en konto med samme nummer, men som ikke er deres…”

Vi får selvfølgelig PANIKK og ringer banken samtidig som vi chatter med dem for å få stoppet betalingen. De gjør det de kan, men det virket ikke som de var helt sikre på om pengene var overført riktig eller ikke. Når vi endelig fikk snakke med en snill dame som ringte oss etter sin arbeidstid på grunn av tidsforskjellen trodde hun at det skulle gå. På dette tidspunktet er vi allerede hos Bank of America (ja, vi ventet utenfor når de åpnet.. Panikkslagne..), så når vi legger på med DNB får vi snakke med hun som satte opp konto for oss, som forresten er superhyggelig, og hun beroliger oss med at pengene er på rett vei. TAKK GUD! Og DNB: til deres informasjon – routing nummer i BoA er kun for innenlandsoverføringer, i overføringer fra utlandet bruker man swift. Og ja, takk for mailen i morres.

For å oppdatere dere på bilsituasjonen så har vi sett på tre biler i dag. To av de hadde rullet tilbake kilometerstanden og en var – vel – ødelagt. Jo, og den siste vi skulle se på avlyste. Men vi gir ikke opp! En snill dame fra Norge som bor her og jobber med biler holder utkikk for oss hun også 🙂

IMG_5541

We woke up to an e-mail from our Norwegian bank today which scared the s*** out of us. Let me just give you some background information before I tell you about that e-mail. To wire money from a Norwegian bank account to an American bank account is a slow and complicated process. Before we left Norway our bank, DNB, told us that we’d need swift, iban/account number and a routing number from our bank in the US. We got that information when we opened our account here, so at the end of last week we started a rather big transaction from DNB to BoA, and at the same time I’m e-mailing back and forth with DNB to make sure we’re doing it right. To make a long history short we are not able to type the routing number in the required field which is grey (meaning you’re not supposed to type there), but BoAs name and address appears, so we figure everything is right and confirms the transaction. I sent DNB an e-mail to make sure and woke up to this reply today:

“Hi, To the US: as far as we understand both account number and routing number must be entered and belong to the branch where you have your account or else your money might end up on someone elses account with the same number as yours..”

Of course we PANIC and call our bank in Norway and chat with them online at the same time to stop the transaction. They do what they can, but it seems like they’re not sure if we’ve done it right or not. We finally get to talk to a nice lady who actually calls us after work due to the time difference, and she thinks we’ll be ok, but she’s not sure of course. At this time we’re already outside Bank of America (waiting to get in, they haven’t opened yet…), so when we hang up with the Norwegian lady we get to talk to the super sweet lady that helped us open our account and she tells us our money is on its way – to our account. Phew!! FYI DNB: routing number is only for domestic use in BoA. International transactions should only use swift and iban/account number. And oh yeah, thanks for the e-mail this morning.

To update you on the car situation – we looked at three Toyotas today. Two of them had rolled back the mileage, one was.. well.. broken.. And the fourth one we were supposed to look at cancelled on us. But we’re not giving up! And we even have a nice Norwegian lady who works with car sales here helping us a little bit too 🙂

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s