calitrolls

Emigrating Norwegians

Syting // Whining (sorry)

Leave a comment

Vi begynner faktisk å bli både lei og slitne av å lete etter bil… Åh, som jeg hater alle biler akkurat nå. Hverken Per Christian eller jeg har noe som helst peilig på det og er helt sikkert veldig enkle å lure, og det gjør hele prosessen med å skaffe seg en litt skummel. Vi aner jo ikke hva vi skal se etter eller spørre om når vi ser på dem. Og det er jo bare hvis vi faktisk får sett på noen. Hittil har vi bare klart å se på en eneste bil. Vi må jo også innom det beryktede DMV både for å få registrert eierskifte når vi får oss en bil og for å skaffe oss amerikanske førerkort. Akkurat nå føler vi at vi har alt for mye å gjøre samtidig som at tiden bare flyr avgårde. Jeg har kjøpt inn en champagneflaske som vi skal sprette når vi enten får oss bil eller leilighet. Jeg er tørst og håper det skjer snart.

Vi var i Hollywood og så på flere leiligheter i dag, og når vi var på vei opp North Fuller ble vi plutselig omringet av politihelikopter, politibiler, ambulanser og brannbiler. Vi fikk beskjed om at det var lurt og snu og gå nedover igjen for det var vissnok en skyteepisode på gang der. Vi droppet den leiligheten for å si det sånn.

Nei, nå skal jeg slutte å klage. Vi har det fortsatt bra, og vi er jo veldig heldige som har fått mulighet til å dra ut på et slikt eventyr 🙂

– – –

We are actually starting to get sick and tired of looking for a car… Omg, I hate cars now. None of us knows anything about them and are probably easy victims if you wanna get rid of a crappy car, and that makes this whole getting-a-car process somewhat scary to us. We don’t know what kind of questions we need to ask or what we should look for on a used car. Well, that is of course if we actually get to look at one. So far we’ve only had a look at a PT Cruiser. We also have to go to the infamous DMV to get our California drivers licenses and to register a car to our name if we ever get one. Right now we feel that we have too much to do and time is just slipping away. I bought a bottle of champagne that we’re gonna pop when we get a car or an apartment. Which ever comes first.  I just hope it happens soon.

We went to Hollywood to look at a few more apartments today, and going up North Fuller we were suddenly surrounded  by police choppers , police cars, ambulances and fire trucks. We were told that it was a good idea to turn around and go back down because it was a gun fight there. We decided to ditch that apartment.

Ok, I’ll stop this whiney post. We’re fine, things are good if you look past the car-hell. We got to remember how lucky we are to be here 🙂

IMG_5745

IMG_5742

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s