calitrolls

Emigrating Norwegians

Vacuum

Leave a comment

Den siste uken har vi solgt veldig mye av tingene våre og leiligheten tømmes litt etter litt. Det er så rart. Og tomt! Vi har solgt både TV, stereo og noen møbler, så nå sitter vi her da… Det er ikke så ille altså, og dessuten har vi faktisk ikke så mange dager igjen i leiligheten når vi trekker fra et par turer hit og dit for å besøke familie.

Og pengene går til en bil i Los Angeles.

Vi trenger jo det mer enn å lagre alle tingene våre, dessuten tror jeg ikke svigermor hadde satt pris på om vi flyttet alt vi hadde i leiligheten vår til underetasjen hos henne. Men noe blir det jo. Vi skal faktisk prøve å pakke det vi kan unnvære de neste ukene, men ikke vil selge, i løpet av et par dager slik at vi får sendt det avgårde. Ting begynner med andre ord virkelig og SKJE!

Jeg føler jeg er i et vakuum mellom to liv nå.

 – – –

This last week we’ve sold a lot of our stuff, and the apartment seems a little empty. We have sold the TV, stereo and some furniture, so what do we do now? It’s not that bad. In fact, when we think about it we don’t have many days left here because we’re going to visit family and spend a few nights here and there.

And we’ll use the money to buy a new car in LA.

We need a car more than we need to store all of our stuff, and besides, my mother-in-law wouldn’t appreciate us moving everything we own to her basement. But some is ok. We’re actually going to pack what we don’t need the next few weeks and send it off to her within the next few days. Things are starting to happen.

I feel like I’m in a vacuum between two lives right now.

It's a new season here.

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s