calitrolls

Emigrating Norwegians

Noe å savne // Something to miss

Leave a comment

Vi blir ofte spurt om hva vi kommer til å savne mest, og det er lett å svare på. Det er selvfølgelig familie og venner, men det er også endel andre ting som vil bli savnet. Det er jo enkle ting som mat vi er vant med, steder vi liker å gå, og så videre, men jeg tror også jeg kommer til å savne luften og lyset i Norge veldig. Selv om vi bor i Oslo er luften frisk sammenliknet med LA, noe jeg merket godt når vi kom rett fra LA til Oslo i sommer. Det er jo heller ikke langt eller vanskelig å komme seg ut av byen om man vil det. Og lyset. Nå blir det jo bare mørkere, og jeg er dessverre ikke så stor fan av det, men for all del – tenn et stearinlys og lag en kopp te, så blir det koselig det også. Men våren, som jeg elsker våren! Jeg har vært inne på det før her. Årstidene blir et stort savn. Hvordan klarer folk i SoCal og holde styr på årstidene når de er nesten like?

Noe annet jeg har på følelsen at jeg kommer til å savne er å gå. Rett og slett å gå til steder. Avstandene i LA er jo så store så alle har bil og man kjører alltid uansett hvor man skal. Vi har jo ikke engang bil her, så det blir en stor forandring for oss. Selv om det til tider er irriterende og jeg kunne ønske jeg hadde en bil er det jo ganske fint å gå igrunn. Man kan sette på musikk, observere omgivelsene og la tankene vandre.

Og til sist, men ikke minst.. Verdens beste sted, min zen. Der tiden står stille; nemlig hytta som bestefar bygde på 40-tallet. Det finnes ikke noe sted i hele verden som er som det. Det er umulig å stresse der, det er rett og slett bare å legge seg ned i gresset og nyte livet.

Når det er sagt så er det endel trivielle ting jeg kommer til å savne: Blant annet melkesjokolade, ostepopp, knekkebrød og brunost. Jeg erklærer herved at det ikke er lov til å komme på besøk til oss i LA uten minst en av disse tingene.

– – –

We get asked what we will miss the most a lot, and that’s easy to answer. It’s of course our family and friends. But there is other things we will miss as well. Simple things like the food we are used to, the places we like to go and so on, but I actually think I’m really going to miss the air and the light here. Even though we live in Oslo the air here is so fresh compared to LA, I noticed that when I went straight from LA to Oslo this summer. And it’s not hard to get out of town either to even more fresh air. And the light.. Right now it’s just getting darker everyday, and I’m not a huge fan of that, but when I light a candle and brew some tea it’s not to bad. But the spring, I love the spring! I’ve written about it before here. I’m going to miss the seasons bigtime. How can people in SoCal keep up with what season it is without any changes?

Something else I’m going to miss is walking. Just walking places. The distances in LA are so big so everyone has a car and drive everywhere. We don’t even own a car here, so it’s going to be a big change for us. Even though it’s sometimes annoying and I’d wish we had a car it’s kind of nice to walk. I can listen to my music, observe the surroundings and let my thoughts wander. 

And last, but not least.. The best place in the whole world, my zen. A place where time stands still; our log cabin that my granddad built in the 40s. It’s not a place in the world like it. It’s impossible to stress there, all you can do is lie down in the grass and enjoy life.

Now – when that’s said, there are some simple things I’m going to miss, like milk chocolate from Freia, cheese doodles, crisp bread and brown goat cheese. I hereby declare that we will not accept any visitors from Norway unless they are bearing one of these gifts.

DSCF1321

Nydelige hytta // Our beautiful log cabin

IMG_4153

Ute av byen og oppe i Jotunheimen // Getting out of town and up in the mountains

IMG_2791

Oslofjorden om sommeren // The Oslo fjord during summer

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s