calitrolls

Emigrating Norwegians

Menneskene du møter // The people you meet

Leave a comment

Man vet aldri når, hvor eller hvordan man kommer til å møte mennesker som skal vise seg å bli betydningsfulle for oss. Jeg synes det er fascinerende å tenke på tilfeldighetene som gjorde at jeg har møtt de menneskene som betyr mest for meg og alle de valgene jeg tok som gjorde at jeg møtte mine beste venner og selvølgelig min kjære mann. Hvordan hadde livet mitt vært hvis jeg tok et annet valg et steg på veien? Hadde jeg aldri møtt han hvis jeg ikke dro på den festen den kvelden? Jeg vet også at det er mange mennesker som jeg ikke har møtt enda som kommer til å bli en del av livet mitt. Og det er så fint å tenke på!

– – –

You never know when, where or how you will meet the people who will mean the most to you. I think it’s very fascinating to think about the coincidences that made me meet my best friends and my husband and all the choices I made that brought me to them. What would my life be like if I’d made a different turn along the way. Would I not have met him if I hadn’t gone to that party? I also like to think about all the people I haven’t met yet who will be a part of my life at some point. It’s nice to think about.

Denne flotte animasjonen av Hélène Leroux viser hvordan vi bærer med oss menneskene vi møter og minnene om dem videre i livet. Synes den var veldig søt og verdt å dele. // This beautiful animation by Hélène Leroux shows how you end up carrying the people you meet in life and the memories of them with you as you grow old. It’s so cute and worth sharing.

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s