calitrolls

Emigrating Norwegians

Skru tiden tilbake // Turn back time

Leave a comment

I natt stilte vi klokken en time tilbake. Det er ikke all verden, men det gjør at det blir litt lettere å stå opp fordi det er lysere. I alle fall en liten stund.

Å stille klokken en time tilbake er ikke så mye, men hva hvis man kunne stille den et år tilbake? Eller fem? Eller 10 år for den saks skyld? Hva ville du gjort annerledes? Hva ville du fokusert på?

Jeg tror svært få er hundre prosent fornøyd med tilværelsen, men hvis man får et direkte spørsmål om hva man ville gjort annerledes hvis man fikk sjansen tror jeg det er vanskelig for de fleste å svare på. Det hadde det i alle fall vært for min del. Det samme gjelder hva man drømmer om.

I en lunch med noen tidligere kollegaer for en stund tilbake siden ble jeg nemlig spurt om akkurat dette – hva min største drøm er – og selv om jeg trodde det ville være et enkelt spørsmål å svare på var det ikke det. Og det er fortsatt vanskelig. Det som er lett er å drømme om generelle ting som lykke, økonomisk frihet, god helse og så videre, men hva med helt konkrete ønsker som man faktisk kan jobbe mot? Det er ikke like lett å svare på. Det handler egentlig om å sette seg mål. Ikke alle trenger å være av det uoppnåelige slaget (selv om ingenting er uoppnåelig), det kan være så enkelt som å reise til Italia med din elskede eller å ta dykkersertifikatet.

Selv om man hele tiden jobber for å leve et godt liv, er det mange som glemmer å leve et godt liv mens man jobber. Det høres ut som en skikkelig klisjé, men det ligger definitivt noe i det. Jeg har ihvertfall lyst til å lage en ordentlig “bucket list” slik at jeg alltid vet hva som egentlig er viktig for meg.

liveonce

Last night we turned the clocks back an hour here in Norway. It’s not much, but it will make the mornings lighter for a little while.

To turn time back an hour isn’t much, but what if we could turn time back a year? Or five? Or even ten? What would you do different? What would your focus be?

I believe that very few of us is completely satisfied with our lives, but if we were asked about what we would do different if we actually had the chance, I don’t think many could have answered right away. I’d have trouble for sure, same if I was asked about what my dreams are.

In a lunch a few years ago I was asked just that – what my biggest dream is – and even though I thought that would be an easy question, it wasn’t. And it’s still hard to answer. It’s easy to dream about general things like happiness, economical independence, good health and so on, but finding specific dreams to work for are harder. It’s really about setting goals for yourself. And they don’t have to be unreachable (even though nothing is); it can be as simple as going on that trip to Italy with your loved one or getting that divers license.

It’s such a cilshé to say, but it is something to it: So many people work so hard for a good life, but forget to live a good life while working, so today I’m going to write down a bucket list so I won’t forget what my life should be about. 

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s