calitrolls

Emigrating Norwegians

Det blir mørkere // It’s getting dark…

Leave a comment

Jeg vet ikke helt hvordan det er i California, men her i Norge går det raskt mot mørkere tider. Du merker det ikke før du en dag står opp og det er mørkt. Nettene blir lengre og lengre og snart vil alt dagslyset jeg får være gjennom det lille vinduet på kontoret mitt, for når jeg går fra jobb vil det allerede være mørkt. Som jeg har sagt før så liker jeg sesongene vi har her til lands, men jeg liker nok våren litt bedre enn høsten.

IMG_3030

I don’t really know what it’s like lightwise in California, but here in Norway it’s rapidly getting darker. You don’t really notice until you get up one morning and it’s just dark. The nights keep getting longer and soon all the daylight I’ll get is from the little window in my office, because when I go home from work it will already be dark. Like I’ve said before, I like the seasons, but I like it a little more in springtime than fall.

IMG_4414Jeg liker denne gaten. Ser jeg til venstre er det høst, ser jeg til høyre er det fortsatt sommer. Mitt valg! 😉 // I like this street. When I look to the left it’s fall, when I look to the right it’s still summer. My choice! 😉

IMG_4419Snart min eneste kilde til dagslys. // Soon to be my only source of daylight.

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s