calitrolls

Emigrating Norwegians

TV-bransjen i dvale // Hibernating television industry

Leave a comment

chartercrew

Hvert år.. Hvert eneste år.. Nå skjer det snart igjen. Norsk TV-produksjon stopper opp og går i dvale fra november til februar. Ingen produksjoner betyr ingen jobber. Grunnen til dette er at den norske vinteren er mørk, grå og kald så det er umulig å få idylliske og vakre bilder som gjør seg på TV-skjermen. Og når våren kommer, da er det for mange jobber og for få freelancere. Som jeg sa; dette skjer hvert år. Det vil være så utrolig deilig å slippe akkurat dette i LA! Det er hvis vi klarer å få jobb der da. Kremt.

– – –

Every year.. Every single year.. The Norwegian TV industry stops to hibernate from November to February. No productions equals no jobs. The reason is that it’s dark, grey and cold so it’s impossible to get the idyllic and beautiful shots that we need. And when spring comes there are too many jobs and too few freelancers. Like I said, this happens every year. It will be bliss to not have to deal with this in LA! That is of course if we can get any jobs there..

 

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s