calitrolls

Emigrating Norwegians

Utvandring // Emigration 1890 vs. 2014

Leave a comment

Jeg synes det er et enormt steg å ta, å flytte så langt. Men når jeg tenker på de som utvandret på 1800- og begynnelen av 1900-tallet føler jeg at det steget har blitt litt mindre. Da de forlot Norge forlot de også sine kjære, og da mener jegforlot. I dag gjør vi ikke det. Man kan si mye stygt om sosiale medier, men det gjør avstander mindre, eller enklere å takle. Når vi flytter over atlanteren kommer vi fortsatt til å ha nesten daglig kontakt med våre kjære gjennom facebook, mail, skype, osv. Og det er også grunnen til at jeg opprettet denne bloggen. Familien og vennene våre kan følge med på hvordan vi har det hvis de vil (og da slipper de som ikke vil å få facebookfeeden fylt opp med bilder og skriblerier), og våre amerikanske venner og familie kan selvfølgelig også følge med – derfor skriver jeg på engelsk under.

Og jeg må bare si at jeg trodde aldri i verden at jeg noen gang kom til å starte en blogg. EN BLOGG! Men – og ikke si det til noen – jeg liker det litt..!

– – –

I feel like it’s a gigantic step to take, to move as far away as we are. But when I think about those who emigrated to the States in the 19th and beginning of the 20th century I feel like that step has become a lot smaller. When they left Norway they also left their close ones, I mean really left. Today we’re not. You can say a lot of bad things about social media, but it makes distances smaller and easier to cope with. When we move across the Atlantic we will still be in touch with our family almost at a daily basis through Facebook, e-mail, Skype, etc. And that’s also why I started this blog. Through it they can get a glimpse of how we are doing if they’re interested (and those who aren’t interested won’t have their Facebook feed filled with pictures and rambling from us), and our American friends and family can also see how we’re doing – hence the English 😉

And I just have to say that I never thought I would ever start a blog. A BLOG! But, I have to admit, I kinda like it..! 

 


then vs. now

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s