calitrolls

Emigrating Norwegians

Fremmede i vår leilighet // Strangers in our home

Leave a comment

Hjelp! Nå ligger leiligheten vår ute til leie på finn! Skummel tanke at fremmede mennesker kanskje skal bo i VÅR leilighet. Det er jo et lite sjansespill.. Vi har jo investert noen kroner i den og er avhengige av at de som skal bo der behandler den bra. Jeg har jo hørt mange skrekkhistorier om leietakere som har ødelagt mye, røyket inne, hatt masse fester og ødelagt gulvene med stiletthæler, ikke betalt husleien osv. Men vi kan jo ikke la den stå tom. Dessuten er folk flest bra mennesker. Så nå må vi få festet den lista som er løs og gjøre leiligheten klar for visning neste uke! Krysser fingrene..

– – –

OMG! We have advertised our apartment for rent! It’s a scary thought that strangers will be living in our home. It’s quite a gamble… Because we have invested a lot of money in it and will depend on the tenants to treat it well. I’ve heard horror stories about tenants who’ve almost destroyed the apartment, smoked inside, had a lot of parties and ruined the floor with stilettos, not paid their rent, etc. But we have no choice; we can’t afford not to rent it out. However, most people are good people. So now we just have to fix that baseboard and make the apartment spotless for showing next week! I’m crossing my fingers…

 23

Stue/Livingroom

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s