calitrolls

Emigrating Norwegians

Klar, ferdig, smil og sloss // Ready, set, smile and fight!

1 Comment

Jeg snakket med en venn av meg i dag som er amerikansk, men som bor i Norge. Han jobber i TV-bransjen, akkurat som mannen min og jeg, så jeg tenkte at han kanskje hadde noen gode råd å komme med. Han kunne fortelle at det å være nordmann/europeer i LA er ganske så hot for tiden. Vi kommer med nye ideer og et nytt perspektiv på ting, noe som kan bli godt tatt imot hvis vi selger oss inn riktig. Aberet med å være norsk ifølge han var at nordmenn rett og slett er for beskjedne. I LA opereres det med knivskarpe albuer og folk kjemper med nebb og klør for å komme seg opp og fram, men man skal alltid være hyggelige og smile mye. Kanskje litt motstridende, men han summerte det fint opp med frasen “Love your enemy to death”.

Så da er det bare å klistre på smilet og spisse albuene!

– – –

I talked to a friend of mine today who’s an American, but lives in Norway. He works in the television industry just like my husband and I, so I thought he might give us some advise on how to approach the industry in LA. He said that Norwegians/Europeans are quite “hot” over there right now. We bring fresh ideas and a new perspective on things, so that’s how we should promote ourselves. The downside of being Norwegian, according to him, is that we are way to cautious. In LA you have to fight with all you’ve got to get where you want to get, but always have a smile on your face. It might sound a little contradictory, but he summed it up like this: “Love your enemy to death”.

So let me just glue a smile on my face and put my gloves on.

4

The backside of Hollywood..

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

One thought on “Klar, ferdig, smil og sloss // Ready, set, smile and fight!

  1. Pingback: Spennende tider // Exciting times | calitrolls

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s