calitrolls

Emigrating Norwegians

To Do List

Leave a comment

Det er ikke bare bare å starte et nytt liv. Det gamle skal jo på en måte avsluttes, og det fører med seg en to do list av en annen verden! Vi har bestemt oss for å selge det meste av våre eiendeler, samt leie ut leiligheten. Boden skal ryddes, nei den skal tømmes! Hvor får man alle tingene fra? Og hvorfor har vi tatt vare på en halvfull shampooflaske, votter med hull i og en halv million ladere som ikke hører til noe som helst lenger?

Det er ikke bare bare å flytte ut av Norge heller. Det er mye vi må undersøke rundt det, spesielt siden vi er veldig opptatt av å gjøre det helt riktig. Det er for eksempel kjekt å vite at vi er skattepliktige til Norge i tre år etter utflyttingpluss utflyttingsåret. Jeg kan nesten ikke vente med å fylle ut både selvangivelse og tax returns i april. Det blir skikkelig koselig tenker jeg!

Vi må også skaffe oss leilighet, bil og jobb i Los Angeles. Vi planlegger å leie en leilighet i Burbank i en måned når vi kommer dit og bruke den tiden på å finne noe mer permanent. Bil må vi bare skaffe oss så fort som mulig siden kollektivtilbudet der er ganske dårlig, eller rettere sagt litt utrygt..

Alt som skal gjøres, og det er mye mer enn det jeg har nevnt her, føles til tider veldig overveldende og det har det gjort gjennom hele prosessen. Og dette høres ut som en klisjé, men vi lever jo bare en gang! Når man får en slik sjanse må man jo bare gripe den!

– – –

It’s not easy to start a new life. The old one needs to be wrapped up, and that creates the to do list from hell! We decided to sell most of our belongings and rent out the apartment. The storageroom has to be emptiedand that’s quite a job. Where did we get all that stuff? And why have we kept a half empty bottle of shampoo, mittons with holes and half a million chargers that doesn’t match anyting anymore?

It’s not just easy to move out of Norway. There’s a lot of things we have to sort out, especially since we want to do everything the right way – no shortcuts. For instance, it’s ok to know that we actually have to pay taxes to Norway for three years after we move abroad in addition to the actual year we move out, so make that four years. I can’t wait to do both Norwegian and American tax returns.. How fun.

We also have to get an apartment, a car and a job in LA. We are planning to rent an extended stay apartment for a month in Burbank when we arrive and use that time to find a more permanent one. And we have to get a car as fast as possible, since the public transportation system isn’t really all that great there, or safe.

All that has to be done, and it’s a lot more than I’ve mentioned here, sometimes feels very overwhelming and it has been like that through the whole process. And this may sound like a clishé, but we only live once and when we get a chance to do something like this we have to grab it!

Author: Sara

I’m a Norwegian girl who is leaving the cold, icy north together with my husband to find out what’s happening on the other side of the world, more specifically Los Angeles.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s